Medicijnen


Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar dispensatie voor aan-vragen. In de praktijk komt het het vaakst voor dat het gaat over:

  • anti-astmamiddelen als fenoterol en terbutaline;
  • methylfenidaat (bijv. Concerta of Ritalin) voor ADHD;
  • insuline (in het geval van diabetes); of
  • bloeddrukmedicijnen (zoals diuretica en in sommige takken van sport bètablokkers).

In principe kan voor elk geneesmiddel dispensatie worden aangevraagd. Maar voor verschillende medicijnen zijn er ook alternatieven beschikbaar, die vrij zijn van verboden stoffen.

 

Meld daarom altijd aan uw arts dat u aan topsport doet en er dopingcontroles kunnen plaatsvinden. Uw arts kan op basis hiervan beoordelen of er een alternatief medicijn beschikbaar is.

 

Klik hier voor een heldere uitleg over hoe je dispensatie kan aanvragen.