Gedragsregels jeugddarts


De Nederlandse Darts Bond onderscheidt bij evenementen algemene gedragsregels, gedragsregels voor de jeugddarters, gedragsregels voor de jeugdbegeleiders en gedragsregels voor de ouders.

1. Algemene gedragsregels

 • Iedereen die bij een dartevenement aanwezig is verdient respect. Afkomst, geslacht, uiterlijk, politieke overtuiging, religie en/of seksuele geaardheid mogen nooit een rol spelen bij de behandeling of bejegening van een persoon.
 • Eenieder onthoudt zich van agressieve uitingen zoals schelden, of slaan of schoppen tegen opstellingen van dartsbanen, afscheidingen of promotie.
 • Het gebruik en/of aanbieden van drugs, als bedoeld in de Opiumwet, is niet toegestaan.
 • Bij een voor jeugd en volwassenen gecombineerd evenement, zoals een NDB rankingtoernooi, is gebruik van alcohol in algemene zin toegestaan. Dit geldt echter niet voor de jeugddarters, ouders en begeleiders zover deze bij de begeleiding van jeugd zijn betrokken.
 • Roken dient plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaatsen binnen of buiten het gebouw.
 • Eenieder volgt altijd de aanwijzingen van de officials op.
 • Het veroorzaken van overlast, al dan niet als gevolg van drugs en/of alcohol, wordt niet getolereerd.

2. Gedragsregels voor jeugddarters

 • Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van je tegenstander.
 • Breng je tegenstander niet uit zijn concentratie.
 • Zorg ervoor dat je het algemeen wedstrijdreglement kent en je jezelf houdt aan wat daarin is voorgeschreven.
 • Bewaar je geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.
 • Ingooien is alleen toegestaan als er een lege baan is tussen een officiële wedstrijd en de baan waarop je ingooit.

 

3. Gedragsregels voor jeugdbegeleiders

 • Onthoud je als jeugdbegeleider van handelingen die uitgelegd kunnen worden als schending van de lichamelijke integriteit van de jeugddarter. De begeleider wordt geacht kennis te hebben genomen van de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie van de NOC*NSF (overgenomen door de Nederlandse Darts Bond).
 • Coach jouw pupillen op bescheiden wijze tijdens een wedstrijd, met respect voor de tegenstander.
 • Let er op dat jouw pupillen zich gedragen conform de gedragsregels voor spelers.
 • Spreek spelers, ouders en supporters aan als zij zich niet aan de gedragsregels houden.
 • Onthoud je tijdens een evenement van werven van talentvolle jeugdspelers, die aangesloten zijn bij een andere organisatie.
 • Leg niet een te grote druk op jonge kinderen om te moeten presteren.
 • Zorg ervoor dat het zichtbaar is, dat je door de Nederlandse Darts Bond erkende jeugdbegeleider bent.

4. Gedragsregels voor ouders

 • Toon interesse en enthousiasme en steun uw kind.
 • Moedig uw kind (en/of zijn koppelmaat of teamgenoten) aan.
 • Coach uw kind niet tijdens de wedstrijd, als uw kind al ondersteund wordt door een jeugdbegeleider of -coach.
 • Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers.
 • Laat uw emoties niet de vrije loop.
 • Maak geen beledigende opmerkingen naar spelers, ouders, schrijvers, jeugdbegeleiders of andere toeschouwers en supporters.
 • Geef de jeugdbegeleider geen adviezen over zijn taak (al zijn ze nog zo goed bedoeld).
 • Toon waardering voor de jeugdbegeleiders en andere vrijwilligers die een wedstrijd organiseren en/of leiden.


Bovenstaande punten zijn dus van toepassing op alle evenementen of competitiewedstrijden die onder de auspiciën van de Nederlandse Darts Bond georganiseerd worden en waarbij jeugddarters als deelnemers zijn betrokken. Overtreding kan leiden tot verschillende sancties. Klik hier om naar het Reglement gedragsregels jeugddarts te gaan.